בית שיינברג

מאת מערכת האנציקלופדיה העירונית תל אביב 100 

ביתו של היזם מוריס (משה) שיינברג ורעייתו ליבה נבנה בפינת הרחובות ביאליק 1 ואלנבי. הבית נבנה ללא אדריכל כשמלאכת הבנייה הופקדה בידי הקבלן וולך עליו סמך שיינברג. לפי עלון העיריה ידיעות תל-אביב פעלו נכון לחודש יוני 1935 שני סניפי דואר בעיר (בנוסף לבית הדואר המרכזי ברחוב אלנבי 130). הראשון ברחוב בן יהודה, שכונת תל נורדאו. השני בביתו של מוריס שיינברג.
בבית שיינברג פעל בשנות השלושים קפה רצקי, מקום מפגש נחשב לסופרים, עליו כתב המשורר אברהם שלונסקי: "בקול אדיר ולא רפה, / בלי כל היסוס אני חורץ, כי… / כי אין קפה כבית קפה / של האדון וגברת רצקי!".   כיום פועלת בקומת הקרקע חנות לממכר משקאות.