וידאו

חדר חדשות - זכרונות מרחוב ביאליק

מתחם שערי תורה הרב קוק - נווה צדק

בתי כנסת נווה צדק

ערוץ אורות - ונדליזם בבית הכנסת שבשכונת נווה צדק

הצלת בתי הכנסת העתיקים בנוה צדק

ערוץ אורות - סנדלים תנ"כיים: שינקין

חדר חדשות - זכרונות מרחוב ביאליק

חוני המעגל פוגרום בבית כנסת חברת ש"ס

ערוץ אורות - סנדלים תנכיים - בתי כנסת בשכונת נווה צדק

שיחה עם רמי מאירי על אקולוגיה ויצירה, בכרם התימנים

ראיון בטלוויזיה על הסיור תל אביב בין השירים יפעת אביצדק קלפה

הועד להצלת בתי הכנסת ההיסטוריים בנווה צדק ראיון בתוכנית הבוקר

סנדלים תנ"כיים - נוה צדק -ערוץ אורות